ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

plan zamówień do 30000 eur

Termin składania ofert: 31-12-2017 00:00 Więcej

plan zamówień publicznych 2017

Termin składania ofert: 31-12-2017 00:00 Więcej

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części: część 1: wymiana stolarki okiennej - 22 adresy, część 2: wymiana stolarki okiennej -14 adresów, część 3: wymiana stolarki okiennej -4 adresy, część 4: wymiana stolarki okiennej - 19 adresów, część ...
Termin składania ofert: 04-12-2017 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części.
Termin składania ofert: 01-12-2017 12:45 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części
Termin składania ofert: 01-12-2017 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 24 części

Przedmiotem zamówienia jest Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części:   Limbowa 3 m 9, Dąbrowskiego 116 m 7, ...
Termin składania ofert: 01-12-2017 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części.  
Termin składania ofert: 01-12-2017 11:15 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części.
Termin składania ofert: 01-12-2017 10:30 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej .

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części
Termin składania ofert: 01-12-2017 09:45 Więcej