ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 2 części.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 2 części.  1) Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 (Dom Tramwajarza) dokumentacja projektowa na modernizację budynku, w tym:a) dokumentacja na elewację, dokumentacja na dach, dokumentacja na uporządkowanie przew...
Termin składania ofert: 08-06-2018 12:00 Więcej

Modernizacja budynku położonego w Poznaniu, przy ul. Starołęcka 36 – 38

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” jest modernizacja budynku położonego w Poznaniu, przy ul. Starołęcka 36 - 38 (oznaczenia geodezyjne nieruchomości: obręb Starołęka, arkusz mapy 01, działka 13/2, 12/5) oddanego w dzierżawę Spółce ZKZL Sp. z o.o. na mocy umowy nr D/51/1031 z dnia 09 paźd...
Termin składania ofert: 04-06-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVI części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Winogrady 46/48 m 3, Drzymały 12 m 4, Rynek Łazarski 12 m 1 wraz...
Termin składania ofert: 29-05-2018 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 30.

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, dokumentacji technicznej i konserwatorskiej na wykonanie remontu konserwatorskiego w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu - zwanej dalej Dokumenta...
Termin składania ofert: 28-05-2018 13:00 Więcej

Wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części

Wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 12 części) przy:   Łobżenickiej 8 - remont kominów – POK- 1 Staszica 6 - remont pokrycia dachowego, kominów i elementów odwodnienia dachu POK-1, Szamarzewskiego 21- remont kominów POK- 1, Piłsudskiego 106 - remont ...
Termin składania ofert: 28-05-2018 12:00 Więcej

Budowa socjalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu wraz z infrastrukturą (budowa 6 budynków A, B, C, D, E, F – 50 mieszkań).

Przedmiot zamówienia obejmuje: Uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót, w szczególności wywóz gruzu znajdującego się na Terenie Budowy oraz utylizacja odpadów; usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na Terenie Budowy najpóźniej do dnia wskazanego w decyzji Prezyden...
Termin składania ofert: 25-05-2018 12:00 Więcej

Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części

Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część II – czyszczenie i ko...
Termin składania ofert: 24-05-2018 12:00 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
Termin składania ofert: 09-05-2018 13:00 Więcej