ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

plan zamówień do 30000 eur

Termin składania ofert: 31-12-2017 00:00 Więcej

plan zamówień publicznych 2017

Termin składania ofert: 31-12-2017 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części: Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 – adaptacja akustycznej sali głównej lokalu użytkowego, Budynek przy ul. Grud...
Termin składania ofert: 07-08-2017 12:00 Więcej

DT_1_Dialog Techniczny

Wybór Wykonawcy usług konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
Termin składania ofert: 04-08-2017 12:00 Więcej

Świadczenie usług bezprzewodowej telefonii komórkowej

Świadczenie usług bezprzewodowej telefonii komórkowej transmisja głosu i danych) wraz z dostawą nowych aparatów telefonii komórkowej z akcesoriami i kartami SIM dla potrzeb Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 04-08-2017 12:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Zakres r...
Termin składania ofert: 01-08-2017 12:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową, o której mowa w pkt. 3.1.1. sporządzoną przez Wykonawcę lub osobę trzecią, zgodnie z z zakresem...
Termin składania ofert: 26-07-2017 12:00 Więcej

Dostawa chłodziarko-zamrażarek

Dostawa chłodziarko-zamrażarek na rzecz ZKZL sp. z o.o.
Termin składania ofert: 21-07-2017 10:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 .

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w danej branży, tj.: konstrukcyjno-budowlanej , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,  elektroenergetycznych i teletechn...
Termin składania ofert: 20-07-2017 11:00 Więcej

Oznakowanie miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Oznakowanie miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Termin składania ofert: 19-07-2017 10:00 Więcej