ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na XIV części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Wawrzyniaka 38 m 18, Marcelińska 22 m 4, Działyńskich 11b m 5, ...
Termin składania ofert: 10-04-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości oraz koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym w podziale na 7 części

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości oraz koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych ...
Termin składania ofert: 09-04-2018 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 5 części

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 5 części: I. Budynek przy ul. Kilińskiego 4 – dokumentacja na modernizację budynku, II. Budynek przy ul. Kilińskiego 5 – dokumentacja na modernizację budynku, III. Budynek przy ul. Łąkowej 13 – dokumentacja na modern...
Termin składania ofert: 26-03-2018 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na VI części.

Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Umińskiego 19 m 11 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej na ...
Termin składania ofert: 22-03-2018 12:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na II zadania.

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na II zadania: ZADANIE I: PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW, USUWANIE DRZEW POWALONYCH PRZEZ WIATR ORAZ WYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW I USUWANIE KARPIN ZADANIE II: NASADZEN...
Termin składania ofert: 20-03-2018 12:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie 114 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, b) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomośc...
Termin składania ofert: 28-02-2018 12:00 Więcej

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu wraz z infrastrukturą

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska. –Decyzja Wydziału Ochrony Środowiska zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych i utrzymanie nasadzonych drzew i krzewów zgodnie z wymaganiami decyz...
Termin składania ofert: 21-02-2018 12:00 Więcej