ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych 2018r.

Termin składania ofert: 31-12-2018 00:00 Więcej

Plan zamówień do 30 000 euro na rok 2018

Termin składania ofert: 31-12-2018 00:00 Więcej

Remont lokali w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla Seniorów” w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest remont lokali w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla Seniorów” położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części: Część I – obejmująca następujące nieruchomości: Dą...
Termin składania ofert: 03-08-2018 13:00 Więcej

Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Zagospodarowanie Terenu Budowy; Prace rozbiórkowe i demontażowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonow...
Termin składania ofert: 03-08-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na XV części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Kantaka 8/9 m 13, Ratajczaka 24 m 15, Wawrzyniaka 41 m 32, Drz...
Termin składania ofert: 25-07-2018 12:00 Więcej

Wykonanie malowania ścian w budynku siedziby Zarządu Transportu Miejskiego usytuowanego w Poznaniu przy ul. Matejki 59

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie malowania ścian w budynku siedziby Zarządu Transportu Miejskiego usytuowanego w Poznaniu przy ul. Matejki 59.
Termin składania ofert: 23-07-2018 10:00 Więcej

Remont lokali w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla Seniorów” w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: Część I – obejmująca następujące nieruchom...
Termin składania ofert: 19-07-2018 12:00 Więcej

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) wraz z wykonaniem odpowiednich włączeń do istniejących sieci w mieszkalnych budynkach komunalnych – VII części

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” jest modernizacja budynków komunalnych – budowa instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) wraz z wykonaniem odpowiednich włączeń do istniejących sieci w mieszkalnych budynkach komunalnych  znajdujących  się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją nr GN/P/0...
Termin składania ofert: 18-07-2018 13:00 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach zasobu komunalnego w podziale na 3 części

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach zasobu komunalnego w podziale na 3 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Cz. ...
Termin składania ofert: 18-07-2018 12:00 Więcej