ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części: Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruc...
Termin składania ofert: 24-01-2018 12:00 Więcej

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu wraz z infrastrukturą

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu wraz z infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska. –Decyzja Wydziału Ochrony Środowiska zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy...
Termin składania ofert: 23-01-2018 12:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu o...
Termin składania ofert: 22-01-2018 12:00 Więcej

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 – świadczenie usługi na terenie dworców autobusowych; a) Dworzec autobusowy Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na które...
Termin składania ofert: 18-01-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru ...
Termin składania ofert: 09-01-2018 10:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych ul. Kajki 7

Wykonanie prac remontowych związanych z zabezpieczeniem dachu w nieruchomości przy ul. Kajki 7
Termin składania ofert: 05-01-2018 15:30 Więcej

Przeglądy i czyszczenie sieci kanałów ściekowych, studni na terenie dworców autobusowych oraz przegląd i czyszczenie urządzeń odwadniających

Przeglądy i czyszczenie sieci kanałów ściekowych, studni na terenie dworców autobusowych oraz przegląd i czyszczenie urządzeń odwadniających  
Termin składania ofert: 03-01-2018 10:00 Więcej

plan zamówień do 30000 eur

Termin składania ofert: 31-12-2017 00:00 Więcej