ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Miejskie Biuro Najmu

Miejskie Biuro Najmu

Zadaniem Miejskiego Biura Najmu jest najem, od właścicieli prywatnych, mieszkań w celu dalszego ich wynajmu osobom oczekującym i uprawnionym do pomocy mieszkaniowej z komunalnych zasobów Miasta Poznania.

Miasto Poznań, w ramach funkcjonowania MBN będzie mogło zawrzeć umowy na korzystniejszych warunkach finansowych niż standardowe stawki czynszowe obowiązujące na rynku. Zakłada się, że powyższe będzie możliwe do uzyskania z uwagi na efekt skali a także z uwagi na gwarancje, jakie daje Miasto w zakresie trwałości i stałości stosunku najmu oraz regularnych płatności. Atutem takiego kontraktu z Miastem, będzie także fakt, że po ustaniu stosunku najmu właściciel otrzyma lokal opróżniony w stanie technicznym zdatnym do dalszego używania.

Właściciel współpracujący z MBN nie będzie zajmować się zarządzaniem najmem – nie będzie poszukiwał najemcy, nie będzie weryfikować jego możliwości płatniczych, nie będzie prowadzić windykacji ewentualnych zaległych płatności, nie będzie też zajmować się opróżnieniem lokalu. Całość tego procesu spoczywać będzie na Miejskim Biurze Najmu, które jest także gwarantem spokojnego i stabilnego przebiegu umowy.

Przedmiotem najmu będą mieszkania samodzielne, pełno standardowe 1, 2 lub 3 pokojowe o maksymalnej powierzchni użytkowej nie przekraczającej 65 m2. W pierwszej kolejności pożądane będą lokale w standardzie pod klucz i nadające się do zasiedlenia zaraz po podpisaniu niniejszej umowy. Szczegółowe wytyczne jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane lokale mieszkalne w ramach prowadzonego projektu określają wytyczne do ogłoszenia.

Ogłoszenie – Najem mieszkań – Ogłoszenie.

Druk – Oferta na najem lokalu z zasobu prywatnego – Druk oferty

Wytyczne do ogłoszenia – wytyczne do ogłoszenia

 

 

 

Data wydruku: 16.01.2018 08:29