ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

O NAS

Od 1 października 2013 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jest spółką prawa handlowego. Wcześniej, od 2000 roku ZKZL funkcjonował jaka zakład budżetowy Miasta Poznania.  Funkcjonowanie ZKZL w tej formule prawnej oznacza m.in. możliwość wprowadzenia nowych mechanizmów finansowania budownictwa komunalnego w Poznaniu. Realne staje się więc wybudowanie w najbliższych latach ponad tysiąca nowych mieszkań komunalnych. Wykorzystując zdolności finansowe spółki, lepsze jest także gospodarowanie istniejącym już mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Spółka ma również obowiązek konserwacji i remontów budynków, budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury, w zakresie mającym na celu utrzymanie ich w stanie niepogorszonym.

W zasobie komunalnym będącym w dyspozycji ZKZL sp. z o.o. znajduje się*:

  • 940 budynków komunalnych (łącznie budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe i użytkowe,).
  • 12.345 mieszkań komunalnych łącznie –  w tym:
  • w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania – 6938.
  • w budynkach komunalnych – 5.407.
  • w mieszkaniach komunalnych znajduje się 1261 lokali socjalnych.
  • 1479 lokali użytkowych.

*  stan na dzień 31.10.2017 r.

  

 

 

 

Od listopada 2017 roku posiadamy Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2017.

 

NIP: 2090002942 REGON: 302538131  KRS 0000483352

Kapitał zakładowy: 101 296 000,00 zł
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy KRS

Data wydruku: 16.01.2018 08:26