ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Pytania i odpowiedzi

ZASÓB MIESZKANIOWY

1. W jaki sposób można uzyskać lokal mieszkalny?
2. W jaki sposób można się ubiegać o lokal socjalny?
3. Kto ma prawo do lokalu socjalnego?
4. Jakie dokumenty są wymagane w celu przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego?
5. Jakie są przesłanki wypowiedzenia umowy najmu, kiedy ZKZL może wypowiedzieć umowę najmu?
6. Co zrobić w przypadku wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego?
7. Jakie warunki należy spełnić, żeby ponownie zawrzeć umowę najmu, po jej wypowiedzeniu. Jaka jest procedura?
8. Gdzie się można zwrócić z prośbą o dopłatę do czynszu, o pomoc w dopłacie do rachunków za prąd i wodę?
9. Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?
10. Czy jest możliwość obniżki stawki czynszu w lokalu mieszkalnym?
11. Dlaczego w lokalach komunalnych są różne stawki czynszu, czym są uwarunkowane?

WINDYKACJA

12. Jak wyjść z zadłużenia z tytułu czynszu?
13. Na czym polega ratalna spłata zadłużenia?

SPRZEDAŻ LOKALI

14. Dlaczego nie ma sprzedaży lokali mieszkalnych w konkretnym budynku?
15. Jakie przepisy regulują sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym?
16. Jakie bonifikaty przysługują przy wykupie lokalu mieszkalnego/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym?
17. Kto może wykupić lokal mieszkalny/nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym?
18. Co jest przedmiotem sprzedaży?
19. Kto dokonuje wyceny lokalu mieszkalnego/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym i na jakich zasadach?
20. Kto ponosi koszty wyceny, koszty notarialne i wieczysto-księgowe?
21. Czy można wykupić lokal mieszkalny/nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym na raty?
22. Czy przy wykupie lokalu mieszkalnego/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym zalicza się do ustalenia wysokości bonifikaty okres zamieszkiwania w poprzednim lokalu?
23. Jakie opłaty będzie ponosił po wykupie lokalu mieszkalnego jego właściciel?
24. Czy kupujący lokal mieszkalny nabywa prawo do gruntu?
25. Czy wnioski o sprzedaż lokalu złożone, na tzw. mieszkania policyjne, przed dniem 10.11.2016 r. będą realizowane?

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

26. Jakie są podstawowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej:
27. Co to jest wspólnota mieszkaniowa
28. Co to jest nieruchomość wspólna i co wchodzi w jej skład?
29. Jakie są prawa właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej?
30. Jakie są obowiązki właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej?
31. Co to jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej i czym jest zarządzanie wspólnotą mieszkaniową?
32. Jakie są podstawowe obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej?
33. Zarząd zwykły i czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu – jakie to czynności?
34. W jaki sposób podejmowane są uchwały we wspólnocie mieszkaniowej?
35. Zaskarżenie uchwały – w jaki sposób można tego dokonać?
36. Jak często i w jakim trybie powinny być zwoływane zebrania wspólnoty mieszkaniowej?

UBEZPIECZENIA

37. Co należy zrobić w przypadku szkody zaistniałej w lokalu komunalnym?

REMONTY

38. Jaka jest procedura w przypadku zmiany sposobu ogrzewania, wykonania wewnętrznej instalacji gazowej?
39. Jakie prace remontowe Najemca lokalu komunalnego powinien wykonać we własnym zakresie?
40. Jakie prace remontowe w lokalu komunalnym, powinien wykonać Wynajmujący?

EKSPLOATACJA

41. W jaki sposób dokonuje się rozliczenia za media?

ZAMIANA MIESZKAŃ

42. W jaki sposób można zgłosić swoje mieszkanie do zamiany?
43. Jakie mieszkania podlegają zamianie?
44. Czy są jakieś wymagania dotyczące przeprowadzania zamiany mieszkań?
45. Jestem najemcą lokalu prywatnego / lokalu w spółdzielni mieszkaniowej / lokalu w TBSie / – czy mogę zamienić się na lokal komunalny?

46. Jestem najemcą lokalu w TBSie, w którego kosztach budowy partycypację pokryło Miasto Poznań – czy mogę zamienić się na lokal komunalny?
47. Słyszałem/(-am), że Miasto Poznań buduje nowe budynki komunalne - czy mogę ubiegać się o przyznanie lokalu w takim budynku?
48. Posiadam duże mieszkanie, zadłużone na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy jest szansa na zamianę lokali i spłatę zadłużenia?
49. Czy za przeprowadzenie zamiany pobierana jest jakaś opłata?
50. Jak długo trwa przeprowadzenie zamiany od momentu zgłoszenia lokalu do zamiany?
51. Chciałbym zamienić się na większe mieszkanie i jestem gotów spłacić cudze zadłużenie. W jaki sposób można przeprowadzić taką zamianę?
52. Złożyłem/(-am) wniosek o wykup mieszkania, ale w budynku nie jest prowadzona sprzedaż. Czy dzięki zamianie mogę wykupić mieszkanie zachowując prawo do bonifikat?
53. Znalazłem w internecie kilka interesujących mnie ofert lokali do zamiany i chciałbym je obejrzeć – jak mogę uzyskać więcej informacji na ich temat?
54. Gdzie mogę uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat zamiany mieszkań?
Data wydruku: 20.05.2018 13:51