Artykuł sponsorowany

Jaką rolę odgrywają oprawy oświetlenia awaryjnego?

Jaką rolę odgrywają oprawy oświetlenia awaryjnego?

Oprawy oświetlenia awaryjnego to elementy, które często są niedoceniane, a jednak odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej oraz przestrzeniach biurowych. W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar czy awaria zasilania, właściwie funkcjonujące oświetlenie awaryjne może uratować życie wielu osób. W Polsce obowiązują przepisy regulujące stosowanie tego rodzaju oświetlenia, dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Zasady stosowania opraw oświetlenia awaryjnego

Oprawy oświetlenia awaryjnego stosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które określają wymagania dotyczące ich montażu i użytkowania. Zgodnie z polskimi normami PN-B 03434 oraz PN-B 03406, oświetlenie awaryjne powinno być zainstalowane w budynkach użyteczności publicznej oraz w niektórych pomieszczeniach biurowych. Oprawy te mają za zadanie zapewnić odpowiednie warunki do ewakuacji w przypadku awarii zasilania lub innych sytuacji kryzysowych. Ponadto, oświetlenie awaryjne musi być niezawodne i wydajne, co oznacza, że powinno być w stanie funkcjonować przez określony czas bez zewnętrznego źródła zasilania.

Rodzaje opraw oświetlenia awaryjnego

Wyróżniamy dwa główne rodzaje opraw oświetlenia awaryjnegooświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie antypanikowe. Oświetlenie ewakuacyjne obejmuje oprawy montowane wzdłuż dróg ewakuacyjnych, które wskazują kierunek do wyjść ewakuacyjnych. Z kolei oświetlenie antypanikowe stosowane jest w miejscach, gdzie może dojść do nagromadzenia większej liczby osób, takich jak sale konferencyjne czy hale sportowe. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej widoczności i minimalizacja paniki w sytuacji awaryjnej. Warto zwrócić uwagę na to, że oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w źródła światła LED, które charakteryzują się długą żywotnością i niskim zużyciem energii.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Właściwie dobrana, zainstalowana i konserwowana oprawa oświetlenia awaryjnego może uratować życie w sytuacjach kryzysowych. Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do obowiązujących przepisów i dbać o regularną kontrolę tego rodzaju oświetlenia. Inwestycja w oprawy oświetlenia awaryjnego to inwestycja w bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej oraz przestrzeniach biurowych – warto pamiętać o tym zarówno podczas projektowania nowych obiektów, jak i modernizacji już istniejących.